Historie


Skalisko Sedlo r.1902

Po nástupu Habsburků na český trůn probíhal čile obchod se solí mezi českými a rakouskými zeměmi. Sůl se dovážela z Rakouska povozy do Českých Budějovic, dále pak na lodicích a vorech po Vltavě až do Prahy. Cesta po řece byla velice náročná a nebezpečná, na plavce čekaly v korytě řeky zrádná skaliska a hlavně divoké peřeje. Za vlády Ferdinanda I. bylo řečiště částečně upraveno, stavěly se jezy a trhaly skály. Nejnebezpečnějším úsekem plavby byly proudy před Prahou, nazývané Vltavské nebo Štěchovické, velice těžko překonatelné pro lodě a vory.

V roce 1640 pověřil císař Ferdinand III. strahovského opata Kryšpína Fuka z Hradiště k úpravě těchto proudů, především k rozstřílení velkého skaliska zvaného Sedlo, které tvořilo nebezpečný Horní neboli Hořejší slap. Tato skála zasahovala téměř do poloviny řečiště a na ní skončila cesta mnohých plavců .Už v roce 1643 byly úpravy hotovy, ale i tak si proudy zachovaly svojí značnou divokost. Na paměť této významné události byl na zbytku odstraněného skaliska vztyčen Ferdinandův sloup, jinak také zvaný solný. V roce 1722 přibyla nedaleko od sloupu socha Svatého Jana Nepomuckého, patrona plavců. Od té doby se proudy začaly zvát Svatojánskými.

Výletní loď r.1930

Romantické Svatojánské proudy se staly začátkem 20.století opravdovým rájem všech milovníků přírody, hlavně trampů, turistů a vodáků. Velice oblíbená atrakce byla plavba Svatojánskými proudy na výletních lodicích. Začínala u výletní restaurace "Rádio" pod hotelem Záhoří a končila u přístaviště parníků ve Štěchovicích. Slávu Svatojánských proudů ukončila dostavba Štěchovické přehrady, kdy nenávratně zmizely pod hladinou vzniklého jezera.