Parníky 1908-1934


Paroplavba byla období od začátku minulého století do roku 1926 na svém vrcholu, potom začal zájem o lodní dopravu zvolna klesat.