Kolesový parník Vltava


Na Bílé skále

Pohled do zákrutu řeky z Bílé skály, v pozadí Třebenice.