Staré pohlednice Ferdinandova Sloupu


Sloup r.1930