Ferdinandův sloup


Ferdinandův sloup r.1998 Nápisy na sloupu

Ferdinandův nebo také solný sloup vytvořil pražský kameník Campion na počest splavnění nej-těžšího úseku Vltavy v roce 1643. Je to vlastně pískovcový monolit na profilovaném podstavci s medailonem a nápisní deskou. Hlavice sloupu má formu rozsochatých skal, nad ní stála rozkro-čená železná orlice s císařskou korunou od kovotepce Hanuše Kuglera z Prahy. Tato rakouská orlice zdobila sloup až do roku 1918, kdy byla údajně svržena do Vltavy.

Ferdinandův sloup r.1908 Ferdinandův sloup r.1938

Původně se sloup tyčil na zbytku skaliska Sedlo nad Horním slapem, po vybudování Slapské přehrady byl přemístěn na skálu pod hráz, kde bez orlice stojí dodnes.