Staré pohlednice Štěchovic


Zlatokopecká osada, o níž je první písemná zmínka v královské darovací listině už v roce 1205, byla základem oblíbeného městečka, které je spojováno s paroplavbou a hlavně s počátkem trampingu v Čechách.