Štěchovice


Štěchovice  r.1928

Městečko Štěchovice, jehož historie sahá až do počátku 13.století, leží na soutoku Vltavy a Kocáby asi 30 km jižně od Prahy. Původně zlatokopecká osada má dodnes ve svém znaku hornická kladívka. Kutání zlata ve středověku připomíná nejen erb, ale také názvy nedalekých osad, Brunšova (Brunnseifen = rýžoviště) a Šlemína (šlemit = těžit zlato z písečného nánosu). Těžba zlata byla na konci 16.stolení ukončena, dnes už ji připomínají jen četné zasypané štoly, kterými je protkáno celé okolí. Po skončení zlatokopeckého období byl život obyvatel úzce spjat s řekou Vltavou, která jim zajišťovala obživu a hlavně spojení s Prahou. Rozvíjela se také výroba keramiky, snad v každé štěchovické domácnosti stával hrnčířský kruh. Toto staré řemeslo s dlouholetou tradicí si některé rodiny udržují dodnes.

Kostel  r.1915

Zlom v životě místních lidí nastal v roce 1865, kdy byla zahájena pravidelná lodní doprava mezi Prahou a Štěchovicemi. Poklidné městečko se stalo výchozím bodem k výletům do Svatojánských proudů, parníky přivážely stále více turistů, a tak prosperovalo především pohostinství. Ve 20.letech začaly vyrůstat první chaty a od té doby jsou Štěchovice oblíbeným letoviskem. Výraznou dominantou obce je poměrně novodobý kostel svatého Jana Nepomuckého stojící na návrší nad Kocábou. Postavený byl ve slohu nové secese podle plánů architekta Kamila Hiberta v letech 1911-13 a s vedlejší farou dokonale zapadl do okolní krajiny. Peníze na kostel, faru a hřbitov odkázal štěchovický obchodník se dřevem Matěj Rada (+ 1853). V roce 1862 se už sice svezl materiál, ale povolení ke stavbě nebylo schváleno a finanční částka se tak ztenčila. Zbývající obnos byl složen v nadačním fondu, až po 58 letech vzrostl na úrocích natolik, aby se mohlo s výstavbou začít. Kostel byl slavnostně vysvěcen v říjnu 1915.

Most  r.1939

Druhou nepřehlédnutelnou dominantou je most přes Vltavu, který spojuje Štěchovice s protějším Brunšovem v místě původního přívozu. Jeho stavba byla zahájena v roce 1937, poprvé byly v Čechách použity dva duté oblouky se zavěšenou mostovkou. Tato železobetonová konstrukce byla tehdy evropským unikátem. Otevřen byl v roce 1939 a po válce pojmenován na most Edwarda Beneše. Štěchovice jsou úzce spjaty s historií trampingu, v jejich katastru jsou stovky chat, které pamatují slávu trampských osad ve Svatojánských proudech a na Kocábě. Ráz krajiny se postavením přehrady na Vltavě v roce 1943 sice změnil, ale přesto tento romantický kraj neztratil své kouzlo. Stále sem jezdí mnoho milovníků přírody, kteří si rádi projdou Povltavskou stezku nebo údolí říčky Kocáby.