Staré fotografie Třebenic


Třebenická pole r.1929

Pohled na úsek Vltavy pod Bednářem přes třebenická pole.