Staré fotografie Třebenic


Na pastvě r.1935

Krávy se pasou na břehu řeky pod Třebenicemi.