Staré pohlednice vorů


Na voru r.1939

Pohybovat se bos na volně svázaných kmenech voru určitě vyžadovalo kus odvahy.