Vory, šífy a lodice


Plavba po Vltavě se provozovala už od dávných časů. Jak vzkvétal obchod, stále více se na řece objevovaly vory a různé lodice. Na nich se plavili odvážní chlapíci, kteří proplouvali peřeje mezi zrádnými kameny a dřeli se s dlouhými bidly na stojaté vodě a v tišinách.

Vory ve Štěchovicích r.1939

Po mnoho staletí se splavovalo dřevo, nejprve volně, později jako vory. Plavci dopravovali kmeny až z dalekých šumavských lesů. Jednotlivé vory svazovali do tzv.pramenů, dlouhých až 180 metrů. Na těchto pramenech převáželi obilí, stavební materiál a různé spotřební zboží, ale především dřevěné bečky se solí. Kromě toho vory sloužily také jako laciný dopravní prostředek pro obyvatele v okolí Vltavy. Jak se obchod na Vltavě zdárně rozvíjel, proplouvalo po ní až 15.000 vorů ročně.

Chroustova loděnice r.1920

Kromě vorů pluly po Vltavě také lodě různých typů a velikostí, které plně naloženy vozily materiál z Českých Budějovic do Prahy. Tyto lodě vyrábělo mnoho malých loděnic, které postupně zanikaly. Časem se udržely jen větší firmy na výrobu nákladních lodí – šífů. Okolo roku 1870 založili ve Štěchovicích Jan a František Chroustovi novou loděnici, která se časem propracovala na jednu z největších v povodí Vltavy.Tradici výroby dřevěných lodí si dochovala až do konce II.svět.války.

Výletní loď r.1930

Od začátku minulého století proplouvali Svatojánskými proudy upravené šífy s návštěvníky tohoto překrásného kraje. Plavba začínala u sezónní restaurace Radio nedaleko sochy sv.Jana a končila u přístavu parníků ve Štěchovicích. Trvala asi hodinu. Na loď se podle její velikosti vešlo 50 až 200 lidí. Hovorní průvodci vyprávěli během plavby veselé i hrůzostrašné historky, které si výletníci vždy rádi vyslechli.

Šíf r.1930

Plavci měli skály okolo řeky i větší balvany a jednotlivé úseky osobitě pojmenovány. Tak se vžily názvy Horní a Dolní slap, U křemele, Bednář, Ve strhaných, Žižkův brod, Ve vosinách a další, dnes téměř zapomenuté názvy. Plavení kmenů časem nahradila železniční a automobilová doprava. Poslední šíf proplul rozestavěnou Štěchovickou přehradou v roce 1943. Sláva plavců skončila v 50. letech, kdy toto tradiční vltavské řemeslo zaniklo.