Staré pohlednice hotelu Záhoří


Převozník r.1915

Převozník na pramici u starého přívozu nad Svatojánskými proudy s hotelem Záhoří v pozadí.