Staré pohlednice hotelu Záhoří


Před hotelem r.1925

Hoteliéři Víškovi, kteří do přestavby hotel provozovali.