Staré pohlednice hotelu Záhoří


Hotel Záhoří r.1935

Výletníci před hotelem Záhoří v době, kdy se stal všeobecně známým vraždou Rolfa Formise.