Staré pohlednice hotelu Záhoří


Pramice r.1938

Na velkou pramici přívozu se v této době vešlo větší množství lidí nebo automobil.