Staré pohlednice hotelu Záhoří


Restaurace Vltava r.1941

Restaurace Vltava, zvaná „Salapírna“ v chatě Záhoří, která stávala původně při silnici od přívozu k Rabyni.