Hotel Záhoří


Statek Záhoří r.1910 Majitel hotelu Záhoří Barta

V blízkosti Svatojánských proudů býval původně jen přívoz, který spojoval cestu mezi Skalicí a Rabyní. Od něj vyplouvaly lodice s návštěvníky tohoto kraje, které projížděly divokými peřejemi do Štěchovic. Obliba projížděk stoupala, místo bylo hojně navštěvováno, a tak v roce 1914 postavil na tomto místě majitel nedalekého statku Záhoří pan Rudolf Barta malý stejnojmenný hotel s restaurací. S rozmachem turistiky kapacita hotýlku přestávala stačit, proto byl rozšířen. Postupně bylo přistavěno pravé křídlo, veliká terasa a krytá veranda, takže se jeho vzhled neustále měnil. Jeho popularita stoupala a návštěvnost byla stále vysoká až do roku 1943. Tento rok skončila jeho sláva, kterou ukončilo zatopení Svatojánských proudů, kdy byla pro turisty zajímavá plavba lodic zrušena, a tím zájem o návštěvu dříve oblíbené restaurace prudce klesal.

Hotel Záhoří r.1935

Při stavbě Slapské přehrady byl postupně rozebírán a po napuštění nového jezera se nad ním navždy zavřela voda. K hotelu patřila dřevěná chata Záhoří na druhém břehu řeky, která stála při cestě na Rabyni, kde byla malá restaurace Vltava, zvaná "Salapírna". Tato stavba pak byla přemístěna k nynější silnici na Nové Rabyni, kde stojí dodnes vedle restaurace U Oldy. Hotel Záhoří se zaryl do povědomí veřejnosti hlavně v roce 1935, kdy Hitlerovi agenti při pokusu o únos zastřelili německého radiového odborníka inženýra Rudolfa Formise, který z hotelového pokoje ilegálně vysílal zprávy do Německa. Je pohřbený na hřbitově ve Slapech, kde má také náhrobek.