Ledy 1929


Odstraňování zbytků ledových ker pod Mravenčí skálou.