Ledy a povodně


Nad Ztracenkou r.1929

Zamrzlá Vltava místech zvaných Ve Vosinách v tuhé zimě 1928-29.