Ledy a povodně


Pod Slapskou přehradou r.2002

13.srpna 2002 se velká voda drala do údolí přes všechny přepady Slapské přehrady.