Paroplavba


Parník Praha r.1865

Parník Praha – Prag (na jedné straně měl nad kolesnicí jméno Praha, na druhé Prag) zahájil 26.srpna 1865 pravidelnou plavbu z Prahy do Štěchovic, a tím začala éra paroplavby na Vltavě.