Plavba Svatojánskými proudy


Peksova strouha r.1910

Mlýn na regulovaném potoce přitékajícím do Vltavy od Nedvězí.