Plavba Svatojánskými proudy


Dvořákův statek r.1910

Stará třebenická usedlost se tyčí na levém břehu vysoko nad řekou již po staletí.