Plavba Svatojánskými proudy


Cesta ze Štěchovic r.1910

Ze Štěchovic se ke sv. Janu chodilo nejen po navigaci, ale především krásnou lesní cestou.