Staré pohlednice Ferdinandova Sloupu


Ferdinandův sloup se objevuje na většině fotografií ze Svatojánských proudů. Protože jsou záběry velice podobné, uvádíme v popiskách pouze letopočet.