Obec Štěchovice


A.levý - Štěchovice

Městečko Štěchovice vzniklo za doby křesťanské, neb tu bývali prvotně Štěchovici, čeleď Štěchova, jenž byl pokřtěn jménem Štěpán. Byla to vesnice, jež patřila l. 1273 klášteru Strahovskému ( Tomek, Děje Prahy I.dod. 55). Část Štěchovic náležela kromě toho klášteru Ostrovskému. Té části říkávali Větší Štěchovice (Reg. II 971). Konečně dostali se klášteru Zbraslavskému l. 1292 dva sedláci ve Štěchovicích (Reg. IV 745). Tu si zřídil týž klášter hospodářství a při něm založil tvrz (Tadra, Listy Zbraslav č.43). Tato trojí duchovenství dostala se po r. 1420 v držení světských pánův, za kteréž doby bezpochyby tvrz zanikla. Štěchovice pak patřili od 15. st. až do r.1571 ke Konopišti a od r.1571 až do naší doby ke Hradištku. August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze české, díl 15.