Margon
Motto:

Do vod Niagary hledí tulák starý a na svoje mládí vzpomíná,
jak tu stáli spolu, dívali se dolů, až jim půlnoc spadla do klína
Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci,
komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci...

Eda Ingriš, Niagara 1931

Vlajka osady Margon

Vlevo od schodů, kterými přivádí zelená turistická značka cestu z Povltavské stezky do Nových Třebenic, stávala do roku 1949 jedna z největších osad ve Svatojánských proudech. Dnes hluboko pod vodami jezera nad Slapskou přehradou leželo u sochy svatého Jana jedno z nejstarších tábořišť ve Svatojánských proudech, na kterém kempoval už v roce 1910 Josef Rösler-Ořovský, když tudy proplouval na první kánoi v Čechách. Později tu stanovalo mnoho trampských part, ale až osada Midas si postavila opodál v roce 1924 první stejnojmennou boudu v okolí. V té době tu tábořila také trampská osada Jezdci z Margonu, která si v roce 1930 postavila ve stráni nad řekou v místech nynější přehrady chatu, která jim ale hned první sezónu shořela. Už další rok si na stejném místě vybudovali nový srub Margon, po kterém následoval Fort Chippawa a postupně vyrůstaly chaty další. Tak v roce 1935 už stála velká trampská osada s klubovnou zvanou Bar a volejbalovým hřištěm, nazvaná podle prvního srubu Margonem. Pod osadou ležel uprostřed řeky velký ostrov Olšovec zvaný Dynamit, na kterém pravidelně tábořili trampové a vodáci, kteří se zúčastňovali osadních potlachů a sportovních klání. V roce 1937 se osada stala součástí nově založených Spojených klubů osad třebenických (SKOT), ale tento trampský klub byl po okupaci rozpuštěn. V té době sem jezdil na svojí chatu nejznámější osadník Margonu, hudební skladatel Eduard Ingriš, který se po odchodu z republiky v roce 1947 stal známým světoběžníkem.

Při budování Slapské přehrady (1949-54) musel celý Margon, který se rozprostíral od řeky až po dnešní Nové Třebenice ustoupit staveništi. Většina osadníků se přestěhovala pod les ve Starých Třebenicích nebo na Kopaninu, několik jich zakotvilo na potoce Peksovka nedaleko Nedvězí. Éru této sportovní osady dnes připomíná jen pár nově postavených chat, které stojí pod nynějším parkovištěm hausbótů a zbytky podezdívek v areálu přehrady.

Chata Margon  r.1931 Eduard Ingriš  r.1938