Na osadě
Motto:

Osada stará, je naše máma,
osada stará, neumře s náma.
Ta bude za sto let vyprávět až my budeme spát,
kterak ji měl každý rád…

Jarka Mottl, Osada stará

Vlajka vzhůru letí…   r.1925

Život na osadách byl sice skromný, ale nic nemohlo nahradit romantiku, kamarádského ducha a upřímné veselí. Trampové se od ostatních milovníků přírody nelišili pouze svým svérázným oblečením a chováním, ale především krásným vztahem k sobě, protože je nespojovala výsada některé společenské vrstvy. Jejich touhu po volnosti a svobodě vyjadřovala také vlastní symbolika, která se objevovala především na osadních vlajkách a znacích, kde převažoval především woodcraft - kruh s rohy. Postupně si vytvořili také řadu svých zvyků, jako volbu šerifa či přijímání nových členů, ale hlavně tradici slezin a potlachů. Oslovovali se přezdívkami, vytvořili si svůj žargon a místní názvy si přejmenovali většinou podle svého. Vznikali trampské anekdoty, kterými se kamarádi trefovali sami do sebe, ale hlavně do paďourů, mastňáků a astrachánů, jak říkali počestným rodinkám a nóbl výletníkům.

Potlach na Ztracence  r.1921

Kamarádi z jednotlivých osad se navzájem navštěvovali, scházeli se při kytarách v hospůdkách v okolí nebo v osadních klubovnách. Každou sobotu večer plály podél řeky táborové ohně, všude ozýval se smích a zněly trampské písničky za doprovodu kytar. Nejprve se zpívali písničky lidové, pak následovala vlastní slova na melodie dobových šlágrů, ale potom už vznikaly původní trampské texty a melodie. V 30.létech stala tato hudba sentimentální módou a přestěhovala do repertoárů zábavních orchestrů, někteří trampští autoři se zprofesionalizovali. Vycházely gramofonové desky se "zaručeně trampskými písničkami", které se rodily doslova přes noc. Tato doba naštěstí brzy skončila, a trampská písnička zase se vrátila tam, kam vždy patřila, na osady k táborákům.

Sportovní plaketa

Přes den se osadníci věnovali zábavě a hlavně sportování, pořádali vlastní klání a soutěže. Pěstovaly se především druhy sportů méně náročné na vybavení. U žádné osady nesmělo chybět volejbalové hřiště, pingpongový stůl se dal také nějak dopravit, kanoe nebo kajak byly zároveň dopravními prostředky. V zimě se na zasněžených stráních lyžovalo, na zamrzlé řece se dalo bruslit i hrát hokej. Časem se sportovci sdružovali v kluby, aby se mohli zúčastnit i oficiálních soutěží, mnoho z nich reprezentovalo i republiku. Čeští trampové dali světu úplně nový sport, u nás populární nohejbal, ten jej však díky potlačování trampingu po roce 1948 přijal pod názvem footbaltennis. Zlatá éra trampingu tehdy vrcholila a po násilném přerušení okupací se už od té doby nikdy v této formě nevrátila.