U dvou šutrůMotto:

Řeka hučí v klínu rozervaných skal,
vítr skučí, jak by se všemu jen smál.
Peřej kanoí zmítá, v dívce dlouho již skrytá
mizí tíseň, když slyší jeho píseň:
Proplujem spolu, tam dolů…

Pedro Mucha - Řeka hučí, 1927

Vlajka osady Svatojánské proudy

V zákrutu řeky pod Třebenicemi, naproti skalám Velkému a Malému Bednáři, prochází Povltavská stezka osadou Svatojánské proudy. V místech, kde končí umělý břeh z navezeného kamení a zeminy ze stavby Slapské přehrady zvaný kypa, stávalo staré tábořiště U dvou šutrů. Tento název mu dali trampové podle dvou výrazných skalisek v řečišti, když tady od roku 1922 tábořili a založili stejnojmennou osadu. Dlouho se zde pouze stanovalo nebo spalo pod přístřešky, první chata Klondyke byla postavena u vody až v roce 1926. O dva roky později už stála ve stráni chata Nová Vatra, v 30.létech rychle nastala stavební horečka. V blízkosti Nové Vatry bylo upraveno volejbalové hřiště, a tak se většina chatařů věnovala sportu.V té době začaly chaty lemovat břeh a stráň, osada U dvou šutrů se rychle rozrůstala. V roce 1937 se osada stala součástí nově založených Spojených klubů osad třebenických (SKOT), ale tento trampský klub byl po okupaci rozpuštěn. Jeho zánik a následné budování Slapské přehrady (1949-54) narušilo osadní život tak, že trvalo dlouhou dobu, než byl znovu obnoven. Stalo se tak až v roce 1980, kdy byla nově založena osada Svatojánské proudy, která navázala na předchozí tradici bývalé osady U dvou šutrů. Od té doby se opět pod Třebenicemi pořádají řácké potlachy.

Chata Klondyke  r.1926 U dvou šutrů  r.1938