Třebenice


Dvořákův statek r.1910

Nejstarší třebenická usedlost se téměř beze změny zachovala dodnes.