Staré pohlednice šífů a lodic


Chroustova loděnice r.1920

V loděnici se vyráběly šífy s plochým dnem zvané „šenáky“, které byly nejvíc vhodné pro plavbu na Vltavě.