Staré pohlednice hotelu Záhoří


Hotel Záhoří r.1935

Hotel Záhoří ve Svatojánských proudech v době největší prosperity.