Ledy 1929


Nakloněná dřevěná kantýna pod Kleteckem.