Ledy 1929


Zdemolované chaty na Ztracence byly postaveny znova, ale výše nad řekou.