Staré pohlednice sochy sv. Jana


Socha svatého Jana byla častým námětem fotografů, kterou zabírali většinou se sloupem. Vzhledem k tomu, že jsou si záběry velice podobné, uvádíme v popiskách pouze letopočet.