Socha sv. Jana Nepomuckého


Sv. Jan r.1906 Socha sv. Jana r. 1909

K příležitosti blahoslavení Jana z Nepomuku papežem Inocencem XIII. (31.5.1721) byla poblíž Ferdinandova sloupu umístěna socha tohoto světce (za svatého byl prohlášen papežem Benediktem XIII. 19.3.1729), a od té doby se vžil název Svatojánské proudy. Přestože původní plastika byla restaurována v r.1890, musela být r.1908 nahrazena novou, kterou dal zhotovit strahovský opat Method Zaoral u sochaře Čeňka Vosmíka. Torzo původní sochy bylo údajně zakopáno v řečišti, podstavec je z r.1722.

Sv. Jan r.1956 Sv. Jan r.1998

Po dostavbě Slapské přehrady byla socha přemístěna pod hráz k silnici vedoucí k elektrárně. V roce 1998 (23.5.) dal štěchovický spolek Vltavan sochu znovu vysvětit a otočit tváří k Vltavě.