Současné fotografie Štěchovic


Výletní městečko Štěchovice je výchozím bodem k procházce Povltavskou stezkou bývalými Svatojánskými proudy.