Staré pohlednice šífů a lodic


Výletní lodice r.1907

Plavba Svatojánskými proudy na upravených šífech se stala oblíbenou už na počátku 20.století.