Staré pohlednice šífů a lodic


Zaplněné lodice r.1908

Lidmi zcela zaplněné lodice svědčí o velké návštěvnosti tohoto nejkrásnějšího úseku Vltavy.